Šele kozmične prostorsko-časovne razsežnosti zares brutalno izpostavijo ničevost človeškega ega. (Z dvoklikom povečaj na celotni zaslon)